قرار بازداشت دو ماهه برای احسان نجفی نسب دانشجوی بازداشتی دانشگاه تبریز

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱٣٨۷ - ٨ اکتبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: بنا به خبری رسیده، قرار بازداشت دو ماهه برای احسان نجفی نسب دانشجوی ترم آخر الکترونیک،عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند و از دیگر فعالین هویت طلب دانشگاه تبریز که روز سه شنبه ۹ مهر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود از طرف قاضی هاشم زاده بازپرس پرونده دانشجویان بازداشتی تبریزصادر شده است.

با اینکه هنوز از اتهام وارده به نامبرده اطلاع دقیقی در دست نیست اما فعالین دانشجویی گمان می کنند دستگیری او مرتبط با تجمع اعتراضی روز شنبه ( ۶ مهر ) دانشجویان دانشگاه تبریز که در خصوص بازداشت های دانشجویان هویت طلب برگزار شده بود باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed