وضعیت وخیم پنج زندانی اهل حق در پی اعتصاب غذا در زندان اورمیه

چهارشنبه ۱۵ آبان ۱٣٨۷ - ۵ نوامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: سهند علی محمدی ، بخشعلی محمدی، عباداله قاسم زاده ، مهدی قاسم زاده و یونس آقایان پنج تن از زندانیان اهل حق که در زندان ارومیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در خصوص اهل حق در اعتصاب غذا هستند پس از 52 روز اعتصاب غذا در وضعیت وخیمی به سر می برند.

به گفته یکی از زندانیان حرکت ملی آذربایجان در زندان ارومیه سهندعلی محمدی که با 51 سال سن اهل روستای اوچ تپه میاندوآب است از درد کلیه هایش در رنج است و از نظر جسمی بسیار ناتوان شده است به طوری که بدون کمک سایر زندانیان قادر به بالا رفتن از تختش نیست.

بخشعلی محمدی 49 ساله وبرادر سهند علی است وی سرگیجه شدیدی دارد وروز 14/8/87 بی حال شده بود.

عباداله قاسم زاده 35 ساله واهل روستای اوچ تپه میاندوآب از خونریزی معده رنج می برد به طوری که خون بالا می آورد .همچنین استخوان کتف وی که پیش از این در جریان تصادف رانندگی آسیب دیده بود وبا عمل پلاتین جوش خورده بود ورم کرده و وی قادر به حرکت دست سمت راستش نیست.

هر سه متهمین بالا به 13 سال حبس محکوم شده اند و وزارت اطلاعات حدود 50 پرونده با شاکی خصوصی برای این متهمین تدارک دیده است.

مهدی قاسم زاده 27 ساله برادر عباداله که در درگیری با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال 83 با گلوله نیروی انتظامی مجروح شده بود چهار ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه بدون امکانات پزشکی سپری کرده و در عرض مدت4 سال بعدی بارها تحت عمل جراحی قرار گرفته و هنوز زخمش التیام نیافته ومحل زخم عفونی شده است.در جریان اعتصاب غذای23 روزه فروردین 87 وی زیر فشار اعتصاب غذا تحت عمل جراحی قرار گرفت وکیسه صفرایش را از دست داد.به گفته زندانی حرکت ملی آذربایجان در زندان ارومیه وی قادر به راه رفتن نیست و پای راست وی از شدت عفونت وخونریزی از کار افتاده است .نامبرده پس از 52 روز اعتصاب غذا قادر به صحبت کردن نیست.

یونس آقایان 25 ساله ساکن میاندوآب پس از 52 روز اعتصاب دچار ضعف شدیدی گشته است واحتمال بیهوشی وی می رود.

لازم به ذکر است که مهدی قاسم زاده ویونس آقایان به اعدام محکوم شده اند وبه علت برودت هوای بند سیاسی زندان ارومیه و ضعف جسمانی این افراد ،آنها دچار تب ولرز شدیدی گشته اند واحتمال مرگ این افراد جدی است.

گفتنی است که این زندانیان به بند های 12 و13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مذاهب وادیان رابه شمار محدودی خلاصه نموده است اعتراض دارند و خواهان به رسمیت شناختن اهل حق به عنوان مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واستیفای حقوق انسانی منرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرهستند.

به عنوان مدافعین حقوق بشر در آذربایجان از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار دفاع از حقوق این افراد هستیم.

ارومیه
۱۵ آبان ۱۳۸۷

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed