محروميت فعالان و دانشجويان اردبيلي از حق داشتن وکيل مدافع

پنج‌شنبه ۷ آذر ۱٣٨۷ - ۲۷ نوامبر ۲۰۰٨

صبح روزگذشته مورخه 6/9/87 سه تن از فعالان و دانشجويان اردبيلي به نامهاي اردشير کريمي خياوي (قائم مقام انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل و صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه دانشجويي خزر)، ودود سعادتي (دانشجوي هويت خواه ) و رحيم غلامي )روزنامه نگار و همکار هفته نامه هاي ياشيل مغان، مهر اردبيل، آراز، فروغ آذربايجان و يارپاق( به همراه آقاي مهدي حجتي وکيل مدافع منتخب اين افراد به دادگاه انقلاب اردبيل جهت شرکت در جلسه رسيدگي به اتهامات اين فعالان مدني مراجعه مينمايند.

قاضي حسن زاده رياست دادگاه انقلاب اردبيل که عهده دار رسيدگي به پرونده اين دانشجويان گرديده است قبل از آغاز جلسه دادگاه ، وکيل مدافع متهمان را مورد خطاب قرار داده و ضمن اعتراض به وي به دليل بعهده گرفتن دفاع از متهمين اين دادگاه وي را در خصوص قرارداد في مابين موکلين و ايشان مورد توبيخ قرار مي دهند و نهايتاً به دستور قاضي حسن زاده وکيل مدافع اين متهمان به مدت سه ساعت در محل دادگاه انقلاب بازداشت مي گردد به طوريکه وي ناچار به استعفا از پرونده مذکور گرديد.

دانشجويان و فعالان مذکور و همچنين فعالان مدني شهر اردبيل به اعمال غيرقانوني آقاي حسن زاده در مقام رياست دادگاه انقلاب به شدت معترض گرديده اند. يقين است محروميت متهم از داشتن وکيل مدافع اقدامي فراقانوني و غيرحقوقي مي باشد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed