آزادی سیروی حسین نژاد از بند ۲۰۹ زندان اوین

يکشنبه ٣ آذر ۱٣٨۷ - ۲٣ نوامبر ۲۰۰٨

سیروس حسین نژاد دانشجوی سال آخر رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و از فعالین دانشجویی که روز پنجشنبه ۲۳ آبان بر سر مزار ستارخان بازداشت شده بود، روز یکشنبه ۳/۸/۸۷ به قید وثیقه از زندان اوین آزاد گردید.

سیروس حسین نژاد پیش از این نیز به اتهام حضور در تظاهرات شهرهای آذربایجان در اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۵ بازداشت و بمدت ۴۰ روز در بازداشتگاه انفرادی زندان اوین تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت.

وی همچنین به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed