احضار همسر هاشم برزگر، فعال بازداشت شده آذربایجانی به ستاد خبري

جمعه ۱ آذر ۱٣٨۷ - ۲۱ نوامبر ۲۰۰٨

خانم سئويل اسدالهي همسر هاشم برزگري(ياشار گونئيلي) فعال ترک و دانشجوي حقوق دانشگاه پيام نور تهران كه از روزيكشنبه 19/8/87 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گرديده بود از احضار تلفني خود به ستاد خبري وزارت اطلاعات در تهران خبر داد وگفت "روز دوشنبه27/8/87 خانمي كه خودش را از ستاد خبري وزارت اطلاعات معرفي مي كرد با من تماس گرفت وگفت كه جهت حل وفصل پاره اي مسائل وصحبت در مورد پرونده همسرم به ستاد خبري مراجعه نمايم كه بنده در جواب به ايشان گفتم كه من در مورد پرونده همسرم تنها با بازپرس پرونده(قاضي متين راسخ) صحبت خواهم نمود و نه وزارت اطلاعات"خانم اسدالهي ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت "روز چهارشنبه 29/8/87 هاشم از بند 209اوين با من تماس گرفت و طي گفتگوي كوتاهي از سلامت خود خبر داد"

همسر اين زنداني عقيدتي افزود در طي صحبت با آقاي برزگري كه زير فشار بازجو در خصوص گفتگو نكردن در مورد مفاد پرونده اش با خانواده صورت مي گرفت بازجوي وي گوشي تلفن را از هاشم گرفت وگفت "شما حق نداريد اخبار مربوط به هاشم را منتشر كنيد.خودتان را به اين طرف وآن طرف نزنيد و من همان بازجوي مهندس راشدي هستم برويد وبپرسيد چه رفتار خوبي با ايشان داشتم"

گفتني است كه در جريان بازجويي از مهندس راشدي در شهريور ماه امسال،بازجو ضمن بدرفتاري با مهندس راشدي ايشان را به شدت مورد اذيت وآزار قرار داده بود كه اين امر مايه نگراني خانواده برزگري شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed