احضار دانش آموز هويت طلب ترک به دادگاه

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱٣٨۷ - ۱۲ نوامبر ۲۰۰٨

شعبه اول بازپرسي دادگاه اهر طي احضاريه اي از ابراهيم نوري فرزند حمداله خواسته است که جهت ارائه آخرين دفاعيات خويش در ارتباط با مطالبات هويت طلبانه هرچه سريعتر در دادگاه حضور يابد.

بنا بر گزارشات دريافتي ، شعبه اول بازپرسي دادگاه اهر طي احضاريه اي به شماره ۱/۸۷/۱۳۰ ب و به تاريخ ۱۳/۸/۱۳۸۷ از ابراهيم نوري دانش آموز دبيرستاني شهرستان اهر درخواست کرده است که هرچه سريعتر خود را به دادگاه معرفي نمايد.

ابراهيم نوري از دانش آموزان هويت طلبي است که بدنبال درخواست تحصيل بزمان مادري خويش پيش از اين نيز به دادگاه احضار و بازداشت شده بود.

پیشتر جمشيد زالي رئيس دبيرستان شهيد مدرس اهر طي نامه ۷۷۳ به تاريخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ خطاب به حمداله نوري پدردانش آموز ابراهيم نوري موضوع اخراج دانش آموز هويت طلب اهري به دليل فعاليت هاي هويت طلبانه بمدت سه روز از مدرسه را به ايشان ابلاغ نموده بود.

لازم به ذكر است كه ابراهيم نوري دانش آموز سوم دبيرستان شهيد مدرس اهر بوده و بارها به اتهام فعاليتهاي هويت طلبانه و تبليغ عليه نظام توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed