دستگیری فیروز یوسفی از فعالین ترک در کرج

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۷ - ۱۷ نوامبر ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر:
به دنبال دستگیری های گسترده فعالین هویت طلب آذربایجانی در ماههای اخیر، روز شنبه ۲۵ آبان ماه، فیروز یوسفی از فعالین ترک شهر کرج نیز بازداشت شد.

به نظر می رسد بازداشت وی بی ارتباط با بازداشت هاشم برزگر دیگر فعال ترک شهر کرج نباشد.

پی گیری های خانواده وی حاکی از آنست که در حال حاظر فیروز یوسفی به حکم متین راسخ رئیس شعبه یکم بازپرسی دادگاه انقلاب در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.

شایان ذکر است که فیروز یوسفی از افسران نیروی زمینی ارتش و دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور تهران می باشد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed