مصاحبه تلويزيون صداي آمريکا با عليرضا جوانبخت، در خصوص بازداشتهای اخیر فعالین آذربایجانی

سه شنبه ۱۲ آذر ۱٣٨۷ - ۲ دسامبر ۲۰۰٨

فیروز یوسفی، یک فعال دانشجویی آذربایجانی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است این در حالیست که یک فعال مدنی و فرهنگی دیگر آذربایجان نیز در روزهای اخیر بازداشت شده است. در پاسخ به پرسشهای حسن زارع زاده اردشیر، علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در این زمینه چنین گفته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed