آزادی موقت فیروز یوسفی، فعال مدنی آذربایجانی از زندان اوین

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱٣٨۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: فیروز یوسفی، دانشجوي مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پيام نور تهران، درجه دار ۲۹ ساله نيروي زميني ارتش و از فعالین مدنی آذربایجانی که یک روز پس از مراسم یادبود ستارخان جمعه ۲۵ آبانماه ۸۷ (۱۵ نوامبر) در کرج بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين تهران منتقل شده بود روز دوشنبه ۱۸/۹/۸۷ پس از تحمل ۲۴ روز بازداشت موقت به قيد وثيقه ۵۰ ميليون توماني از بند ۲۰۹ زندان اوين آزاد شده است.

یوسفی متهم به “ اقدام علیه امنيت ملي” شده است.

او که در مدت بازداشت از داشتن وکیل نیز محروم بود در اعتراض به آنچه بدرفتاری مسئولان امنیتی نسبت به خود می دانست اعتصاب غذا کرده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed