بیانیه ۵۰۰ فعال مدنی، سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و زنان در اعتراض به بازداشت گسترده فعالین مدنی آذربایجانی!

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱٣٨۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: جمعی از فعالین فرهنگی،سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و زنان ضمن صدور بیانیه‌ای خواستار خواستار پایان بخشیدن به دستگیریهای پی در پی فعالین مدنی آذربایجان و آزادی سریع بازداشت شدگان شده اند. در این بیانیه تصریح شده است: برخوردهای صورت گرفته در ماههای اخیر ه گونه ای است که بیم شکل گیری پروژه جدیدی برای سرکوب جنبش مدنی آذربایجان که در پی احقاق حقوق مردم آذربایجان است را در ذهنها تداعی می کند.

متن بیانیه بدین شرح است:

در هفته ها و ماههای گذشته حجم برخورد با فعالین هویت طلب ترک به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. بازداشت دهها نفر از فعالین دانشجویی و فعالین شناخته شده آذربایجانی در ماههای اخیر و صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین هویت طلب ترک به گونه ای است که بیم شکل گیری پروژه جدیدی برای سرکوب جنبش مدنی آذربایجان که در پی احقاق حقوق مردم آذربایجان است را در ذهنها تداعی می کند.

پس از بازداشت تعداد زیادی از فعالین دانشجوی هویت طلب و همچنین بازداشت تعداد زیادی از فعالین مدنی ترک در مراسم افطاری در تهران ، اخیرا در تهران عبدالله عباسی جوان از اساتید دانشگاه و حسین حسینی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشکده رازی اردبیل در مراسم یادبود سردار مشروطیت دستگیر شده اند (این در حالیست که طبق ماده ی ۲۰ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز بهره مند گردد) که تاکنون هیچ نهاد امنیتی و قضایی در رابطه با بازداشت آنها پاسخی موجهی ارائه نداده است.

محمدرضا لوایی از شاعران نام آشنا از مقابل منزلش ربوده شده است.همچنین خانم شهناز غلامی از مدافعان حقوق زنان در تبریز و فیروز یوسفی از افسران نیروی زمینی ارتش در شهر کرج و ...نیز در وضعیت نامعلومی به سر می برند.

آنچه باعث تاسف می شود اینست که اکثر بازداشت شدگان اخیر را فعالین مدنی آذربایجانی تشکیل می دهند که با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز به بیان دیدگاه ها و افکار خود پرداخته و در چارچوب قوانین داخلی و منشورهای بین المللی حقوق بشر، فعالیت کرده اند.

لذا ما امضا کنندگان زیر ضمن اظهار تاسف از چنین رویکردی در مواجه با فعالین مدنی آذربایجان،خواستار پایان بخشیدن به دستگیریهای پی در پی فعالین مدنی آذربایجان بوده و آزادی سریع بازداشت شدگان فوق را خواستاریم.

اسامی امضا کنندگان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed