آخرین خبراز وضعیت پرونده عبدالله عباسی جوان

سه‌شنبه ٣ دی ۱٣٨۷ - ۲٣ دسامبر ۲۰۰٨

سرانجام به دنبال پیگیری های مکرر خانواده مهندس عبداله عباسی جوان و حسین حسینی، شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهر ری ، بازداشت این دو فعال مدنی آذربایجانی را که روز بیست و سوم آبان ماه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند، تایید کرد.

قاضی موفرستی رئیس شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب شهرری روز شنبه ۳۰/۹/۸۷ ضمن تأیید بازداشت این دو فعال ترک ، به خانواده های عباسی جوان وحسینی گفت که پرونده این دو فعال از دادگاه انقلاب شهر ری به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتقل شده است.

یدالله عباسی برادرعبدالله عباسی با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت نامعلوم برادرش، گفت که قاضی موفرستی اعلام کرده که پرونده مربوط به برادر و خواهرزاده او در شعبه بیست دادگاه انقلاب تهران در جریان است.با این حال دایره امنیت هنوز بازداشت این دو فعال مدنی ترک را تأیید نکرده است.

به گفته افراد آزاد شده از زندان اوین، مهندس عباسی جوان از روز بیست و سوم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت بازجویی و نگه داری او وخواهرزاده اش نامناسب است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed