یکسال حبس تعزیری برای سه تن از فعالان حقوق فرهنگی آذربایجان در تبریز

يکشنبه ۱ دی ۱٣٨۷ - ۲۱ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: طبق گزارش هاي رسيده از تبریز، برای سه تن از مدافعان هویت آذربایجانی احکام قضايي در دادگاه بدوي صادر شده که پس از تاييد در دادگاه تجديدنظر زنداني خواهند شد.

علی صدیقی،حمید وحید رضائی نیا و اکبر حسین زاده از ‏جمله فعالان حرکت ملی آذربایجان هستند که در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و براي شان ‏حکم صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز علی صدیقی بازاری و حمید وحید رضائی کارمند موسسه مسکن مهر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی از طریق پخش سی دی های حاوی اعلامیه دعوت مردم به تجمع دومین سالگرد تظاهرات اعتراض آمیز به چاپ کاریکاتور روزنامه ایران در خرداد ۸۵ به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده اند.علاوه از این دادگاه در خصوص اتهام وارده به اکبر حسین زاده مهندس الکترونیک مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق پخش سی دی حاوی اعلامیه و شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است.

گفتنی است وجود یک سی دی حاوی اعلامیه و عکسهای تظاهرات خرداد ۸۵ در خانه و کامپیوتر آنها از، استنادات این احکام بوده است.

دادگاه نامبردگان بصورت غیر علنی و بدون حضور وکیل برگزار گردیده بود.

خاطرنشان می شود این افراد در ۲۶ اردیبهشت ۸۷ یعنی در آستانه دومین سالگرد تظاهرات اعتراض آمیز خرداد ۱۳۸۵ بازداشت و مدت نزدیک به دو ماه را در بازداشت موقت بودند، که بعدا" به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند.

سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۵ ژوئن،۲۰۰۸ و وزارت امور خارجه آمریکا نیز در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ در بیانیه های جداگانه ای نسبت به شکنجه صدها فعال حقوق مدنی آذربایجان ازجمله علی صدیقی ابرازنگرانی کرده بود.

تصویر حکم ۱ - ۲

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed