آزادی موقت مهندس رحیم حاجی زاده از زندان اردبیل

شنبه ۷ دی ۱٣٨۷ - ۲۷ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: مهندس رحیم حاجی زاده از فعالین مدنی اردبیل که در روز سوم مهر ۸۷ بازداشت شده بود پس از تحمل ۶۱ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شد.

به گفته خانواده آقای حاجی زاده اتهام ایشان تبلیغ علیه نظام وتوهین به مقدسات از طریق انتشار قانونی جلد دوم کتاب ایلیاتی های ساوالان است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed