احکام حبس برای چند مدافع هویت آذربایجانی در ماکو

سه‌شنبه ۱۰ دی ۱٣٨۷ - ٣۰ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی:برای چند تن از فعالان سياسي و فرهنگي آذربايجانی در ماکو احکام قضایی صادر شده است.

ابراهیم عبدالله نژاد، علی حلمی،علی حسین نژاد اصل،محسن حسین زاده،صابر بیت الهی و بهمن نصیر زاده از فعالان آذربایجانی در ماکو در رابطه با تظاهرات اعتراض آمیز گسترده شهرهای آذربایجان که در خرداد ۱۳۸۵ روی داد، به احکام حبس از یکسال تا بدل از ۱۰ ماه محکوم گردیدند.

به گزارش خبرنگار ما از ماکو قاضی نوروزی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خوی در جریان رسیدگی به این پرونده، ابراهیم عبدالله نژاد ۲۲ ساله، کارگر کارخانه فرش زمرد آذربایجان را به یکسال حبس تعزیری و علی حلمی ۳۵ ساله و بازاری را به یکسال حبس تعلیقی به مدت دوسال و علی حسین نژاد اصل ۳۵ ساله و بازاری را به پرداخت ۵۰۰ هزارتومان جزای نقدی بدل از ۱۰ ماه حبس تعلیقی و محسن حسین زاده ۴۰ ساله و بازاری را به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از ۱۰ ماه حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام در جریان فعالیت های پان ترکیستی به نفع گروههای معاند نظام(حرکت ملی آذربایجان جنوبی) محکوم نمود.

علاوه از این قاضی نوروزی صابر بیت الهی ۳۵ ساله ، معلم و بهمن نصیرزاده ۳۷ ساله ، معلم و شاعر را که به یکسال حبس تعزیری محکوم نموده بود بدنبال اعتراض این دو فعال فرهنگی مبنی بر اینکه علیرغم حضور به موقع در دادگاه انقلاب، از دفاع در برابر اتهامات وارده محروم شده اند دادگاه انقلاب آنها را در روز ۱۰/۹/۸۷ دوباره جهت استماع دفاعیات به دادگاه انقلاب خوی فراخوانده بود.

لازم به ذکر است که تمامی متهمان فوق الذکر در جریان تظاهرات اعتراضی به کاریکاتور روزنامه ایران در ۲۷ خرداد ۸۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل ۲۷ روز بازداشت موقت به قید وثیقه پنجاه میلیونی آزاد شده بودند.

پیش از این نیز صابر بیت الهی معلم ماکویی در رابطه با پخش اعلامیه دعوت مردم به جشن تولد بابک خرمدین در قلعه بابک در سال ۸۲ به شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال و علی حلمی از متهمین این پرونده در رابطه با پخش اعلامیه دعوت مردم به جشن تولد بابک خرمدین در قلعه بابک در سالهای ۸۱ و ۸۲ به ترتیب به ۱۵۰ هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال و محسن حسین زاده نیز در رابطه با پخش اعلامیه در رابطه با روز بازگشایی مدارس در 1 مهر ۸۵ بازداشت و به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود که پس از تحمل شش ماه از تاریخ ۲۱ آذر ۸۶ تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۸۷ از زندان ماکو آزاد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed