درخواست آداپ، از مجامع بین المللی جهت توجه به وضعیت مهندس عبداله عباسی جوان و حسین حسینی دو مدافع هویت آذربایجانی در زندان اوین

يکشنبه ٨ دی ۱٣٨۷ - ۲٨ دسامبر ۲۰۰٨

ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران فعالین مدنی آذربایجان را که از طرق مسالمت آمیز خواهان رفع تبعیض می شوند و یا به برگزاری مناسبتهای ملی خود می پردازند بازداشت می کند. آنها در زندان شکنجه شده و با متهم شدن به فعالیت علیه امنیت ملی از حق داشتن وکیل نیز محروم می گردند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران٬ آداپ٬ می خواهد توجه نهادهای حامی حقوق بشر و دولتها را به وضعیت مهندس عبدالله عباسی جوان و خواهرزاده او حسین حسینی در زندان اوین جلب کند که ۴۵ روز است بدون داشتن حقوق اولیه یک زندانی، از جمله حق بر خورداری از وکیل و ملاقات با خانواده در بند ۲۰۹ زندان اوین تهران تحت بازجویی مأموران وزارت اطلاعات ایران قرار دارند.

مهندس عبدالله عباسی جوان استاد معماری دانشگاه شهیدرجایی تهران و حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده رازی اردبیل دو فعال مدافع هویت آذربایجانی در ایران هستند که از روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ درهنگام شرکت در مراسم سالگرد ستارخان (سردار ملی و مبارز دوره مشروطیت) در شهر ری دستگیر و به همراه هشت آذربایجانی دیگر به بند ۲۰۹ زندان اوین که در اختیار وزارت اطلاعات ایران است فرستاده شدند.این دو فعال بازداشت شده در خطر شکنجه و يا ساير انواع بد رفتاري قرار دارند.

پیگیریهای مداوم خانواده آنها جهت اطلاع از وضعیتشان تا کنون هیچ نتیجه ای نداشته است. مأموران امنیتی بستگان این فعالین را تهدید کرده و آنها را از پیگیری پرونده از طریق مراجعه به دادگاه برحذر داشته اند.در طول این چهل و پنج روز تنها ارتباط این زندانیان با خانواده شان مکالمه تلفنی کمتر از یک دقیقه عبدالله عباسی جوان با برادرش در روز دهم ( یکشنبه ۳ آذر- ۲۳ نوامبر) بازداشت بوده است. به گفته دو زندانی سیاسی دیگر آذربایجانی که به تازگی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده اند عبدالله عباسی جوان به آنها گفته است که از روز ۲۳ آذر در اعتراض به بازداشت غیر قانونی و محرومیت از حقوق اولیه یک زندانی مجبورا" دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران٬آداپ٬ بر این عقیده است که در ایران زندانی کردن و سرکوب فعالین مدنی آذربایجانی به صورت برنامه ریزی شده درجریان است.آداپ، مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به ادامه اعتصاب غذا مهندس عبداله عباسی جوان که نشان دهنده شرايط نامناسب وی در زندان است اعلام می دارد و به جامعه جهاني متوسل ميشود که از دولتمردان جمهوری اسلامی بخواهند تا شرايط حبس اين زندانيان را مطابق با عهدنامه های بين المللی ضمانت کنند، امکان دسترسی بدون قيد و شرط به وکيل، ملاقات با خانواده را برای اين فعالان فراهم نموده و از ادامه نگهداری بلاتکلیف آنها در بازداشتگاهها خودداری نمایند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed