گزارش صدای آمریکا از افزایش فشارها و بازداشت فعالین آذربایجانی در مصاحبه با سخنگوی آداپ

صدای آمریکا . خبرها و نظرها. سه‌شنبه ۱۰ دی ۱٣٨۷ - ٣۰ دسامبر ۲۰۰٨

دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران، اعنراض خود را طی بیانیه ای نسبت به افزایش بازداشت فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی و صدور احکام سنگین زندان، تبعید،شکنجه،محرومیت از تحصیل و اخراج از مشاغل دولتی ابراز داشتند.

واحید قاراباغلی، سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، در گفتگویی با فریده رهبر در پاسخ به این پرسش که علل افزایش بازداشت فعالین مدنی و سیاسی آذربایجانی چیست چنین پاسخ داده است:

طی سالهای گذشته و به دنبال جدی تر شدن مطالبات آذربایجانی ها روند برخوردها و اعمال فشار بر فعالین مدنی و مدافعان هویت آذربایجانی سیر صعودی یافته است. حاکمیت به کسانی که در پی ترویج هویت فرهنگی آذربایجانی هستند، به دیده سوء ظن می نگرد و آنان را توقیف، شکنجه و محکوم به حبس می کنند از اینرو طی روزهای گذشته گروهی از دانشجویان تورک دانشگاههای تهران، با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به برخورد با فعالین آذربایجان و ابراز نگرانی از وضعیت موجود خواهان رفع تبعیضهای فرهنگی، اقتصادی و اجرای سریع اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و برابری اقوام و ملل ساکن ایران را شدند.

صدای آمریکا: چه تعداد زندانی سیاسی آذربایجانی در زندانهای وجود دارد؟

در حال حاضر دهها مدافع هویت آذربایجانی در زندانها بسر می برند که اسامی نزدیک به ۲۰ نفر از آنها در دست ما می باشد، این اسامی شامل همه دستگیر شدگان نمی باشد چون اخبار بعضا" دیر انتشار می یابند و یا بخاطر فشار و خفقانهای موجود باید گفت دسترسی به لیست کامل امکان پذیر نیست. امروز هزاران فعال آذربایجانی نیز هستند که به قید وثیقه آزاد شدند، یا حکم تعلیقی دارند و یا در انتظار محاکمه بسر می برند.

صدای آمریکا: به چه اتهامی اینها را دستگیر می کنند؟

اتهام " افدام علیه امنیت ملی"، " تبلیغ علیه نظام"، " ترویج پان تورکیست" و " تجزیه طلبی" اتهامات رایجی هستند که معمولا" به فعالین آذربایجانی زده می شود، اما آذربایجانیها همیشه اتهامات وارده را رد می کنند، آنها ابراز می دارند که خواسته های ما شفاف است و هرگونه ترویج ایدولوژی یا قومگرایی محسوب نمی شود.

صدای آمریکا: یعنی در واقع خواسته اصلی اشان تحصیل به زبان مادری می باشد؟

خواسته اصلی معمولا" تحصیل به زبان مادری عنوان می شود البته مطالبات در تحصیل به زبان مادری خلاصه نمی شود، آنها خواستار رفع تبعیضات اقتصادی هستند که معتقدند در مقايسه با مناطق فارس نشین ، بر آذربایجان اعمال مي شود.

صدای آمریکا: شما می توانید از تبعیضهای اقتصادی که قائل می شود یک مثال بیاورید؟

به عنوان شاخص در پائین بودن سرمایه‌گذاری دولتی در آذربایجان، میتوان به هشت سال دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اشاره کرد که حجم سرمایه‌گذاری بخش دولتی در معادن استان کرمان سیصد برابر حجم سرمایه گذاری دولتی در همین بخش برای چهار استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان بوده است. پروژه راه آهن ميانه ـ اردبيل ۱۵ سال است که مطرح شده است اما هنوز به نتیجه نرسیده است و مسئولان استانی اردبیل از اختصاص بودجه تنها یک میلیارد تومانی به این طرح در سال جاری دادند اما دولت ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه به پروژه خط آهن اصفهان ـ شيراز اختصاص داده و خبر می دهند اين پروژه تا پايان سال به بهره‌برداري خواهد رسيد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed