موج جدید برخورد با نشریات دانشجویی هویت خواه آذربایجانی

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱٣٨۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۰٨

هیات نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان با انتشار نشریه یاشیل یارپاق به مدیر مسئولی سعید عباسی پس از تغییر نام اجباری نشریه به برگ سبز(ترجمه فارسی نام قبلی)موافقت نمود این امر پس از آن صورت می پذیرد که هیات نظارت در مهر 87 حکم به توقیف نشریات دانشجویی یولداش وکیملیک در دانشگاه زنجان داده بود

وحجت الاسلام بهرامی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در جواب درخواستهای دانشجویان برای فعالیتهای فرهنگی ترکی اعلام کرده بود که" از مقامات بالا به ما دستور رسیده از فعالیت های قومیتی و ملیتی امثال شما جلوگیری شود".

از سویی دیگر در دانشگاه آزاد مهاباد مسئولين دانشگاه ازجمله رئيس دفتر فرهنگ اسلامي این دانشگاه حجت الاسلام مهدی راعی ضمن سانسورنشریه دانشجویی بولود پیش از انتشار ، مسئولین این نشریه را تهدید نموده که "در صورت ادامه فعالیتهای هویت خواهانه در قالب این نشریه سرو کارتان با وزارت اطلاعات است و آنها شما را بازداشت خواهد نمود"علاوه بر این حجت الاسلام راعی ادامه فعالیت نشریه دانشجویی بولود را منوط به تکمیل فرمهای ارسالی به دانشگاه توسط وزارت اطلاعات نموده است.

همچنین در اردبیل، از انتشار نشریه دانشجویی گوروش در دانشگاه محقق اردبیلی پس از چاپ آن جلوگیری شد وطبق اخبار رسیده نویسندگان نشریه به کمیته انضباطی احضار شدند

در ارومیه نیز معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه دکتر محبوب طالعی اعلام نموده که بزودی تمام دانشجویان هویت خواه آذربایجانی دانشگاه ارومیه ونشریات آنها را قلع و قمع خواهد کرد.این در حالی است که در مهر 87 هیات نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه حکم توقیف نشریه فرهنگی یاغیش را صادر نموده بوداخبار رسیده از دانشگاه تبریز حاکی از توقیف کلیه نشریات دوزبانه ترکی وفارسی در این دانشگاه است. در سالهای اخیر موج فشار بر نشریات هویت خواه آذربایجانی شدت گرفته است وبسیاری از نشریات دانشجویی در دانشگاهها توسط مسئولین توقیف شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed