محکومیت مجدد عسگر اکبرزاده، فعال دانشجویی حقوق فرهنگی آذربایجان به شش ماه حبس تعلیقی

شنبه ٣۰ آذر ۱٣٨۷ - ۲۰ دسامبر ۲۰۰٨

ساوالان سسی: عسگر اکبرزاده از مدافعین هویت آذربایجانی، فعال دانشجویی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده سایان که چندی پیش در ۲۰ آذر ۸۷ طی حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل به تحمل پنج سال حبس تعزیری در زندان زاهدان محکوم شده بود بار دیگر به حکم قاضی حسینیان رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه جزائی اردبیل به اتهام "تبلیغ به نفع گروههای معاند نظام و تشویش اذهان عمومی"به تحمل ۶ ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم گردید.

استنادات حکم صادره برای عسگر اکبرزاده شامل اظهارات سایر افراد دستگیر شده مبنی بر دریافت اعلامیه های قومگرایی از وی جهت پخش در سطح شهر اردبیل و انعکاس اخبار مرتبط با دستگیری و محکومیت وی در دوران بازداشتش در سایتهای اینترنتی می باشد.

در این میان محکومیت چندی پیش اکبرزاده که با اتهامهایی چون " عضویت در تشکیلات غیر قانونی حرکت ملی آذربایجان" به تحمل پنج سال حبس در زندان زاهدان منجر شده بود، از سوی فعالان حقوق مدنی و گروه های حقوق بشری آذربایجانی همچنان مورد انتقاد است، آنها عنوان می کنند حرکت ملی آذربایجان جنبشی است اجتماعی که در پی احقاق حقوق مردم آذربایجان شکل گرفته و آن فاقد شناسه های حزبی می باشد از اینرو عنوان کردن چنین اتهامهایی از طرف دادگاههای انقلاب نیز با انگيزه سياسی و در راستای پروژه سرکوب حرکت مدنی آذربایجان صورت می گیرد.

عسگر اکبرزاده، ۲۳ ساله و دانشجوی شیمی دانشگاه پبام نور اردبیل است که ۲۰ خرداد ۸۷ توسط نيروهای امنيتی در مقابل درب دانشگاه بازداشت و مدت ۲۸ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی شهر اردبیل سپری کرد. وی سپس به قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد گشت.

در این مدت بازداشت خانواده اين فعال دانشجويی، بیش از ۲۰ روز را در بی خبری کامل از وضعیت و محل نگهداری او بسر بردند و مادر وی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل تهدید شده بودند که در خصوص خبر رسانی وضعیت فرزندشان او را نیز دستگیر خواهند کرد. اکبرزاده در حین بازداشت توسط مامورین امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

عسگر اکبر زاده پيش از اين نيز چند بار دستگير و زندانی شده و در دادگاهی «غيرعلنی» پس از محاکمه با اتهام های «اقدام عليه امنيت ملی» و « تبلیغ علیه نظام» به زندان و پرداخت جريمه نقدی متهم شده بود.

او در خرداد ۸۵ به اتهام پخش فراخوان برای تظاهرات متعاقب سلسله اعتراض های آذربايجان دستگير و زندانی شده و در دادگاهی غير علنی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به پرداخت ۶۰۰ هزارتومان جريمه نقدی محکوم شد. وی باز در مهرماه همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه بازداشت و بعدها به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد
.
سازمان عفو بين الملل در نوامبر سال ۲۰۰۶ و فوريه ۲۰۰۷ بيانيه های جداگانه ای را در باره عسگر اکبرزاده صادر کرده و نسبت به سلامتی او در زندان ابراز نگرانی کرده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed