امیر علی ذبیحی فعال حرکت ملی آذربایجانی در زندان تبریز

شنبه ٣۰ آذر ۱٣٨۷ - ۲۰ دسامبر ۲۰۰٨

آسمک: امیر علی ذبیحی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در تبریز حدود یک ماه پیش جهت گذراندن حکم ۸ ماه حبس به زندان تبریز فرستاده شده است.

این فعال دانشجویی سابق و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تبریز در طی اعتراضات خردادماه ۱۳۸۵ دستگیر و بعد از حدود ۴۵ روز بازداشت با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed