آزادي موقت ۵ فعال آذربايجاني از زندان اروميه

دوشنبه ۱۶ دی ۱٣٨۷ - ۵ ژانويه ۲۰۰۹

ساوالان سسی: نوید سلطانی ، سعید محمودی،مدينه قاسمی (اولدوز)٬ رحمان قاسمی و هومن قاسمی از فعالين آذربايجاني در اروميه كه در تاریخ ۲۰ آذر ۸۷ بازداشت شده بودند روز یکشنبه ۱۵ دی ۸۷ پس از تحمل ۲۵ روز بازداشت موقت به قيد وثيقه و كفالت از زندان اروميه آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ساوالان سسی از اروميه نويد سلطاني به قيد وثيقه ۳۰ ميليون توماني ، سعید محمودی(عضو هيات موسس NGO شهريار) به قيد وثيقه ۲۰ ميليون توماني و مدينه(اولدوز) قاسمي به قيد وثيقه ۱۶ ميليون توماني و رحمان و هومن قاسمي به قيد كفالت آزاد شدند.

از سوی دیگر حجت محمودی(مدير موسسه آنا گرافيك) که همزمان با این فعالان دستگیر شده٬ همچنان در زندان مرکزی اورمیه به سر می برد.

به گفته خانواده بازداشت شدگان اتهام آنان تبليغ عليه نظام از طريق چاپ و پخش اعلاميه بوده است و در همين رابطه پرونده اي در شعبه ۹ دادیاری به ریاست قاضی حسینی و شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی تشكيل شده است

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed