بیست و شش روز از بازداشت وحید شیخ بگلو در تبریز میگذرد

دوشنبه ۳۰ دی ۱٣٨۷ - ۱۹ ژانويه ۲۰۰۹

با گذشت بیست و شش روز از دستگیری وحید شیخ بگلو در تبریز، قاضی هاشم‌زاده از عدم اتمام تحقیق و تحلیل پرونده او خبر داده است.

این در حالیست که وی بعد از دستگیری ابتدا به اداره اطلاعات تبریز و بعد از اتمام بازجویی به بندمالی زندان تبریز منتقل شده است.

ادامه حبس این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز در حالی صورت میگیرد که تکلیف پایان نامه کارشناسی ارشد وی مبهم بوده و روزبه‌روز، احتمال عدم موفقیت وی در اخذ کارشناسی ارشد پررنگ تر میشود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed