بازداشت دو فعال فرهنگی آذربابجان در اردبیل

سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱٣٨۷ - ۱۰ فوريه ۲۰۰۹

ساوالان سسی: براساس گزارشات رسیده از اردبیل، رامین و ابراهیم صادقی اصل از فعالین فرهنگی آذربایجان ، روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن ۸۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته اند.

تاکنون از علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نبوده و به آنها اجازه برقراری هیچ گونه تماسی با وکیل و خانواده داده نشده است.

ماموران امنیتی هنگام بازداشت ضمن تفتیش خانه، کامپیوتر، کتابها و دیگر اشیا شخصی متعلق به آنها را نیز با خود برده اند.

رامین صادقی قبلا" نیز در مراسم قلعه بابک ۸۳ و روز جهانی زبان مادری ( ۲ اسفند ۸۵ ) بازداشت شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed