بیانیه دانشجویان دانشگاه اورمیه در محکومیت احکام سنگین صادره از سوی دادگاه انقلاب اردبیل

شنبه ۲۶ بهمن ۱٣٨۷ - ۱۴ فوريه ۲۰۰۹

پاسداشت حیات ملی و تلاش در حفظ و اعتلای هویت و موجودیت ملی آذربایجانی حق مشروع و انسانی تک تک آذربایجانیان میباشد. این حقی است که تاریخ مبارزات ضد توتالیتری و استعماری جهان بر فرایند توسعه مدنیت بشری تحمیل نموده است و خویشتن را در مفاد اعلامیه حقوق بشر جهانی نمایانده تا بشر بودن را کفایت در دفاع از اجرایی نمودن آن باشد. اما مع الاسف حاکمیت ایران سالیان سال است که به مقابله با این حق انسانی و بشری آذربایجانیان تحت ستم ملی برخاسته و رهروان راه آزادی این خاک را با برخوردهای قهرآمیز و ضدانسانی به حبسهای طولانی مدت محکوم مینماید.

در روزهای اخیر طی این برخوردهای قهرآمیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در استان اردبیل شماری از فعالین حرکت ملی آذربایجان به نامهای عسگر اکبرزاده، بهروز علیزاده، حسین حسینی، ودود سعادتی ، اردشیر کریمی خیاوی و رحیم غلامی را به پنج سال حبس تعزیری و تبعید محکوم نموده است.

ما دانشجویان دانشگاه اورمیه انزجار خویش را از این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در صدور این احکام ناعادلانه نسبت به فعالین حرکت ملی آذربایجان در استان اردبیل اعلام نموده و خواهان رسیدگی مجدد و تبرئه این مدافعان هویت آذربایجانی میباشیم.

دانشجویان دانشگاه اورمیه

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed