مهدی نوری، فعال دانشجوی آذربایجانی از زندان آزاد شد

شنبه ٣ اسفند ۱٣٨۷ - ۲۱ فوريه ۲۰۰۹

ساوالان سسی: مهدی نوری دانشجو و فعال مدنی آذربایجانی، با اتمام دوره محکومیت ۲ ساله اش، روز گذشته، جمعه دوم سفند ۸۷ از زندان تبریز آزاد شد.

نوری درجریان تظاهرات اعتراض آمیز گسترده در شهرهای آذربایجان که در خرداد ۱۳۸۵ در اعتراض به چاپ کاریکاتوری در روزنامه دولتی ایران روی داد، در شهر نقده (سولدوز) بازداشت و پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد.

او پس از محاکمه از طرف شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به تحمل چهار سال زندان تعزیری، سه سال تبعید و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد، که در دادگاه تجدیدنظر حکم ایشان به ۵ سال حبس که ۲ سال آن تعزیری و ۳ سال اش تعلیقی بود محکوم گردید.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed