توقیف نشریه دانشجویی یاغیش در دانشگاه آزاد ارومیه

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱٣٨۷ - ۲ مارس ۲۰۰۹

ساوالان سسی : نشریه دانشجویی ترکی فارسی یاغیش به مدیر مسئولی امیر قهرمانی پیش از انتشار اولین شماره ٬ توسط شورای فرهنگی دانشگاه آزاد ارومیه توقیف شد.

به گفته مدیر مسئول این نشریه دانشجویی٬ شورای فرهنگی دانشگاه آزاد ارومیه با استناد به اینکه نشریه ای به همین نام در دانشگاه ملی ارومیه وجود داشته که به اتهام فعالیتهای پان ترکیستی توقیف شده است حکم به توقیف این نشریه داد.

توقیف نشریه فوق پس از آن روی داد که مدیر مسئول نشریه اولین شماره این نشریه را جهت روئیت مطالب مندرج در آن به امور فرهنگی دانشگاه تحویل داد.

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب ۸۳ در ماده ۲۷ به صراحت بیان داشته است که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در نشریات دانشجویی درصدد اعمال فشار برآید یا به سانسور وکنترل محتوای این نشریات مبادرت ورزد اما در در سالهای اخیر روندی فرا قانونی در دانشگاههای ایران حاکم گشته است به گونه ای که مدیران مسئول نشریات دانشجویی موظفند نشریه خود را پیش از انتشار به تصویب مقامات برسانند وپس از تصویب مطالب وفرم نشریه اقدام به چاپ آن نمایند.

توقیف نشریه دانشجویی یاغیش در حالی صورت می گیرد که در طی ماههای اخیر نشریات دانشجویی ترکی - فارسی اولوس ، نسیم ، آراز ، اؤزلوک ، اویانیش ، ستارخان ، کیملیک ، یولداش ، یاغیش ، آیدین گله جک، قیبچاق ، گونش ، یارپاق ، تلنگر ، چنلی بئل ، یاشیل یول ، آنا یورد ، سحر ، آچیق سوز ، سایان ٬ بولود ٬ خلج و ایشیل آی به دستور مقامات دانشگاههای ایران توقیف یا لغو امتیاز شده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed