بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران در محكومیت دستگیری دانشجویان امیر کبیر

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱٣٨۷ - ۱۶ مارس ۲۰۰۹

ساوالان سسی : دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران ضمن انتشار بیانیه ای در اعتراض به ادامه بازداشت ۹ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برند خواستار آزادی این دانشجویان شدند متن بیانیه به شرح زیر می باشد:

هرکجا فریادی در مقابل ظلم شنیده می شود، قسمتی از آن فریاد از آن دانشجو است.

خبر دستگیری نه نفر از دانشجویان امیرکبیر در آستانه عید نوروز و بازداشت آنان در زندان اوین قلب انسانهای آزاده را به درد می آورد.بدون در نظر گرفتن این موضوع که آیا دفن شهدا در محیط علمی دانشگاه عملی درست است یا نه، میتوان گفت حق اعتراض از حقوق انسانی هر انسان از جمله دانشجویان می باشد. دانشجو به عنوان قشر متفکر جامعه حق دارد با دیدگاه خود نسبت به پدیده های مختلف اعلام نظر کند و هیچ قوه ای حق مجازات هیچ انسانی را به دلیل اعلام دیدگاهش ندارد.

دستگیری دوستان مبارزمان به دلیل اعلام و دفاع از دیدگاههایشان عملی کاملاً مخالف با حقوق انسانی و به دور از اصول و موازین حقوق بشری است.علاوه از این اگر هم قرار باشد دانشجویی به دلیل تخلفی ( که در اینجا به نظر ما دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران هیچ تخلفی صورت نگرفته است) مجازات گردد این مجازات باید در حیطه داخلی آن دانشگاه صورت گیرد.به نظر ما در مورد این اعتراض که مسئله ای درون دانشگاهی است هیچ ارگان رسمی یا غیر رسمی خارج دانشگاه حق دخالت در محیط دانشگاه ومجازات دانشجویان را ندارد.

در ماههای گذشته دانشجویان و فعالان آذربایجانی طعم این نوع برخوردها و بازداشتهای غیر قانونی را به خوبی چشیده اند و کاملا شرایط دشوار حاکم بر این دانشجویان را درک می کنند.

ما دانشجویان آذربایجانی دانشگاههای تهران دخالت ارگانهای رسمی و غیر رسمی ( موسوم به لباس شخصی) و برخورد غیر قانونی آنان و همچنین دستگیری غیر قانونی دوستان امیر کبیریمان را محکوم می کنیم و بر حسب وظیفه انسانی خویش، همدردی خود را با خانواده این دانشجویان اعلام می داریم و خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط آنان هستیم.

دانشجویان آذربایجانی داتنشگاههای تهران

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed