نامه انجمن اسلامی دانشگاه تبریز خطاب به کانون مدافعین حقوق بشر

شنبه ۱ فروردين ۱٣٨٨ - ۲۱ مارس ۲۰۰۹

اویرنجی : کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه تبریز در نامه ای سرگشاده به کانون مدافعین حقوق بشر خواستار توجه به نقض حقوق دانشجویان در دانشگاه های مختلف آذربایجان شد. متن این نامه به شرح زیر است:

با سلام و احترام

چندی است شما نیز زخم دشنه ی اقتدارگرایان را بر جان خود تازه کرده اید و قاب افتخار نویی در کنار زخم های کهنه آویزان. و طبق رسوم پیشین همچنان در تلاش و تکاپویید. تلاشی خستگی ناپذیر و در خور عنوان مقدستان.

غرض از انشای نامه در باب آخرین بیانه ی صادره از جانب شما در روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱٣٨۷ در مورد وضعیت حقوق بشری در حوزه دانشجویی است که نکاتی چند لازم به بحث و بررسی به نظر می آید.

شما در پراگراف دوم از ” گوشه هایی از نقض حقوق بشر در حوزه ی دانشگاه” های تهران، شیراز و … سخن به میان آورده اید؛ آیا دانشگاه تبریز با ۸ مورد دستگیری دانشجویان هویت طلب و ۱۸ سال زندان و بیش از ۴۵ مورد کمیته انضباطی با احکام مختلف و پلمپ انجمن اسلامی که تنها در یک سال اخیر رخ داده است، آوردن نامی از آن در گوشه هایی از نقض حقوق بشر خالی از لطف نیست ؟ و یا اردبیل با ۲۵ سال زندان تعزیری همراه با تبعید برای پنج دانشجو و ده ها مورد کمیته انضباطی جایی در این میان ندارد؟ و یا دانشگاه هایی چون اورمیه، خوی و … با ده ها مورد کمیته انضباطی و چندین مورد بازداشت و احکام زندان.

همچنین در مصادیق نیز به همین روال تنها به “محکومیت ۷ دانشجوی تبریز به تحمل زندان” اشاره شده است. این که این دانشجویان چه کسانی هستند و در چه تفکری و چند سال حبس تعزیری و تعلیقی دارد، سخن مجال اتمام نیافته است.

علاوه بر آن در مصادیق اصلا توجهی به ۵ سال زندان تعزیری دانشجویان هویت طلب اردبیل نشده است.

پلمپ انجمن اسلامی تبریز و “اعمال فشار های امنیتی، دستگیری و تفتیش منازل هم” به جای خود.

با توجه به اینکه طبق تمامی توافقات حقوق بشری در سطح بین الملل تمام انسان ها فارغ از تمام امتیازات نژادی، ملیتی، جنسیتی و … برابرند؛ به نظر می آید این رفتار دوگانه کانون مدافعین با فعالین هویت طلب آذربایجان به دور از عمد و قصد باشد و صرفا ناشی از عدم آگاهی از وضعیت آذربایجان صورت گرفته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed