جان یک زندانی سیاسی در خطر است

مجتبی سمیع نژاد

بعد از مرگ سه زندانی سیاسی؛ امیرحسین حشمت ساران،امیدرضا میرصیافی و علی بادوزاده، که طی سه هفته‌ی متوالی اتفاق افتاد و هر سه هم در شرایط عادی رقم نخورد، دیگر باید نه صورت گران جان زندانیان سیاسی باشیم. از بازداشت‌گاه اطلاعات اردبیل خبرهای بسیار ناخوش‌آیندی به گوش می‌رسد. یک زندانی سیاسی به نام رامین صادقی تحت شکنجه‌های قرون وسطایی قرار دارد و برای سلامت جانی وی بیم و هراس بسیار جدی وجود دارد.

«رامین صادقی اصل، از فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل که روز ۱۷ بهمن ۸۷ در خانه پدریش بازداشت شده است، کماکان در شرایط وخیم و زیر شدیدترین شکنجه‌ها در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات اردبیل به سر می برد.» این اتفاق خوش‌آیندی نیست. شکنجه هیچ‌گاه نمی‌تواند اتفاق خوش‌آیندی باشد. زندانیان بی‌شمار سیاسی در ایران همیشه و به طور سیستماتیک مورد شکنجه قرار می‌گیرند. آنان از همان بدور ورود به زندان و بازداشت‌گاه در معرض شکنجه هستند، چرا که به سلول انفرادی که از مصادیق بارز نقض حقوق‌بشر است منتقل شده و به دور از همه‌چیز و بی‌ارتباط با دنیای خارج مجبور به تحمل هر رفتاری از طرف "بازجو" که آزادی عمل بی‌حسابی دارد، هستند. طبق اخبار شکنجه‌هایی که رامین صادقی تحمل می‌کند از حد تصور خارج است و در هیچ قانون و مرامی جای نمی‌گیرد. «دادن شوک الکتریکی به آلات تناسلی و سایر نقاط حساس بدن، ضرب و شتم شدید، زدن شلاق با استفاده از کابل، سلول انفرادی، بی‌خوابی دادن و توهين و تحقير» از نمونه‌ شکنجه‌هایی است که رامین صادقی تحمل کرده و می‌کند. رفتاری به غایت ضدبشری که نمونه‌های آن را تا به حال بسیار داشته‌ایم. بسیاری از زندانیان گم‌نام در شهرستان‌های ایران به علت کم‌بود امکانات خبررسانی با این رفتار "وحشیانه "روبه‌رو هستند؛ از جمله رامین صادقی و برادرش محمد صادقی که به تازه‌گی آزاد شده است و خود در معرض این شکنجه‌ها بوده است. شکنجه‌هایی که به خاطر گرفتن اقرارهای دروعغن از متهمان بازداشتی گرفته می‌شود و از آن‌ها خواسته می‌شود که زیر برگه‌های بازجویی اثر انگشت بزنند و بنویسند "مطالب فوق را در صحت سلامت جسمی و روانی تایید می‌کنم".

جان این زندانی در خطر است. زندانی کردن رامین صادقی و این رفتار وحشیانه با او در زندان محکوم و از نمونه‌های نقض گسترده‌ی حقوق‌بشر در ایران است. خواهان آزادی رامین صادقی و محاکمه‌ی بازجویان او هستم که رفتارشان چیزی به غیر از رفتار انسانی است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed