خطر اخراج یک پناهجوی آذربایجانی از هلند

چهارشنبه ۲٨ اسفند ۱٣٨۷ - ۱٨ مارس ۲۰۰۹

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده٬ علیرضا ایمانی (ائلنور مرندلی) از اعضای حزب آذربایجانی گایپ در هلند که در آستانه اخراج از این کشور و تحویل به ایران قرار دارد دست به اعتصاب غذا زده است .

بر اساس همین گزارش٬ این پناهجوی بازداشتی از تاريخ ۱٨ فوريه ۲۰۰۹ مصادف با ۳۰ بهمن ٨۷ اعتصاب غذایش را شروع کرده و هم اکنون در وضعیت وخیم جسمی بسر می برد. دولت هلند با توجه به وضعیت وخیم جسمی نامبرده٬ او را به شهر دنهاق که مرکز مراقبت و مداوای زندانيان می باشد منتقل کرده است.

او از دوم مارس که به این شهر منتقل شده در زندان انفرادی به سرمی برد و اعتصاب غذایش را در اعتراض به دستگیری و زندانی شدنش و اعتراض به رد پندهندگی اش و با خواست آزادی از زندان و باز شدن پرونده اش، ادامه می دهد.

نزدیکان ایمانی اعلام می دارند٬ آنها جهت ملاقات علیرضا به محل موقت نگهداری وی مراجعه نموده اند اما مسئولین ضمن ممانعت از ملاقات٬ تنها اجازه برقراری ارتباط تلفنی را داده اند.

پائلو کازاکا یکی از نمایندگان پارلمان اورپا طی نامه ای به رئیس اتحادیه اروپا٬ خواهان رسیدگی به وضعیت علیرضا ایمانی شده است.

صالح ایلدیریم سخنگوی حزب گایپ٬ می گوید: «ما از تمامی سازمانهای سیاسی، نهادهای محلی و بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه می خواهیم دولت هلند را برای آزادی علیرضا ایمانی و برای به رسمیت شناختن حق پناهندگی وی تحت فشار قرار دهند».

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed