مصاحبه سایت ایران گلوبال با خانم فاخته زمانی، مسئول انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران ( آداپ )

پنجشنبه ۱۳ فروردين ۱٣٨٨ - ۲ آوريل ۲۰۰۹

این مصاحبه در حاشیه کنفرانس حقوق بشر، دمکراسی و فدرالیسم در ایران که در روزهای اول و دوم آوريل ۲۰۰۹ در پارلمان اروپا در شهر بروكسل در جریان بود، ترتیب داده شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed