«صداهایی ... که باید شنیده شود»

برای دیدن فیلم عکس پائین را کلیک کنید

اویرنجی: کمیسیون ارشد حقوق بشر سازمان ملل، ویدئویی را به زبان انگلیسی با عنوان «صداها: هرکسی که در معرض نژادپرستی قرار گرفته، سرگذشتی دارد که باید شنیده شود» تهیه کرده است. این ویدئوی حدود هفت دقیقه ای رنجهای روزمره و مبارزات کسانی را برجسته می کند که در سرتاسر جهان زندگی شان تحت تاثیر نژادپرستی، تبعیض نژادی، خارجی ستیزی و رفتارهای ناهنجار مربوطه قرار دارد.

خانم فاخته زمانی مسئول آداپ هم که در این کنفرانس شرکت کرده است، در این ویدئو می گوید: «از دوران کودکی در معرض تبعیض نژادی بر علیه گروه اتنیکی ای که در آن متولد شده ام، قرار داشته ام. من یک آذربایجانی ایران هستم وقتی یک دختر مدرسه ای بودم اجازه صحبت کردن به زبان مادری ام را نداشتم».

نکته جالب این ویدئو در سایت رسمی سازمان ملل، این است که تصویر خانم زمانی به عنوان تصویر تیتراژ این ویدئو انتخاب شده است. این ویدئو را درلینک اصلی سایت رسمی سازمان ملل می توانید ببینید:

http://www.un.org/durbanreview2009/video.shtml

لینک همین ویدئو را در یوتیوب هم می توانید در زیر ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=Gsk0byliPac

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed