گزارش رادیو آزادی از فشار بر عباس لسانی به منظور تغییر نام ترکی مغازه اش

رادیو آزادی - ۹ آوریل ۲۰۰۹ - معاریف چنگیز اوغلو

فشار ها بر عباس لسانی فعال مدنی اردبیلی ادامه دارد و حکومت ایران در صدد پلمپ مغازه این فعال مدنی آذربایجانی با نام "چنلی بئل"به عنوان تنها منبع درآمد وی و خانواده اش است.

به گفته این فعال سرشناس آذربایجانی مشکل در حقیقت نام مغازه وی است و شورای تامین استان اردبیل از او خواسته تا از بین دو گزینه تغییرنام ترکی مغازه به فارسی یا پلمپ مغازه، یکی را برگزیند.

وی در مصاحبه با رادیو آزادی می گوید بیش از ده سال است که نام "چنلی بئل"در روی شیشه مغازه اش نوشته شده است و او قصد تعویض نام مغازه اش را ندارد.

عباس لسانی:«من متوجه نمی شوم به چه علت باید نام "چنلی بئل" را عوض کنم این نام معنی بدی ندارد اما مسئولین به خاطر این نام ناراحت هستندو این گونه تصور می کنند که مغازه چنلی بئل برای امنیت شهر و استان خطر آفرین است اما حتی اگر این مغازه پلمپ شود من قصد تعویض نام مغازه ام را ندارم».

عباس لسانی معتقد است که اگر نام ترکی مغازه اش را عوض کنند پس از این مکانی در اردبیل با نام تورکی باقی نخواهد ماند و مسئولین در اردبیل تمام نامهای ترکی اماکن و موسسات را عوض خواهند کرد.

عباس لسانی : « همه چیز را برای ما خوب می دانند به جز زبان مادریمان را»

گفتنی است که عباس لسانی به خاطر فعالیتهایش در رابطه با دفاع از حقوق ملی و مدنی آذربایجانیها در ایران چندین بار زندانی شده است و به تازگی از زندان آزاد شده است.

در ماههای اخیر موج جدیدی از فشار بر اماکن با نامهای ترکی و مقابله با تبلیغات اماکن وموسسات به زبان ترکی در شهرهای آذربایجان خصوصا شهرهای تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان آغاز شده است و هزاران شرکت، موسسه و مغازه با تهدید تغییر نام ازترکی به فارسی و یا تعطیلی مواجه گشته اند.

لینک مستقیم گزارش رادیو آزادی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed