وبلاگ انجمن حقوقي آذياسا دو ساله شد

جمعه ۲۸ فروردين ۱٣٨٨ - ۱۷ آوريل ۲۰۰۹

آذياسا:وبلاگ انجمن حقوقي آذياسا (مرجع آموزش هاي حقوقي براي فعالين حركت ملي آذربايجان) دو ساله شد.

انجمن حقوقي آذ ياسا به عنوان اولين مرجع آموزشهاي حقوقي براي فعالين حركت ملي آذربايجان و ملت آذربايجان چند سال است كه شروع به فعاليت كرده است.

آذ ياسا در اين چند سال با آموزشهاي مختلف در زمينه حقوق بشر، حقوق شهروندي، حقوق عمومي و... سعي بر اين داشته است كه به دين خود نسبت به ملت آذربايجان عمل كند.

آماده سازي دروس مختلف (در قالب آموزشهاي حقوقي)، صدور بيانيه هاي مختلف به مناسبتهاي مختلف، ارائه تحليل هاي حقوقي، پاسخ دهي به سوالات حقوقي و همچنين فعالين حركت ملي آذربايجان و عموم ملت آذربايجان، معرفي سازمانهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، انتشار مقالات و... حاصل فعاليتهاي اين انجمن مي باشد. در دو سال اخير نيز با راه اندازي وئبلاگي به نام اين انجمن برخي از فعاليتهاي اين انجمن به صورت نوشتاري در اختيار عموم قرار گرفته است.

از عموم ملت آذربايجان، فعالين حركت ملي آذربايجان، فعالين حقوق بشر، علي الخصوص از دوستاني كه ما را در اين راه ياري كرده اند كمال تشكر را داشته و اميدواريم همچنان در سالهاي آتي نيز با خدمات ناچيز خويش قدمي در راه سعادت ملي آذربايجان برداريم.

روابط عمومي انجمن حقوقي آذياسا
http://www.azyasa.blogfa.com/
azyasa@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed