فیلترینگ سایت اویرنجی منتسب به جنبش دانشجویی آذربایجان

جمعه ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨٨ - ۱۵ می ۲۰۰۹

ساوالان سسی : سایت اویرنجی یکی از سایتهای منتسب به جنبش دانشجویی آذربایجان از روز دوشنبه۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط اداره مخابرات ایران فیلتر شد.

اویرنجی در زمینه سیاسی٬ اجتماعی و فرهنگی فعالیت داشته و درمدت دو ساله فعالیتش با پوشش اخبار آذربایجان به اطلاع رسانی حول مسئله ملی آذربایجان پرداخته است.

فیلترینگ این سایت چند روز پس از ۱۹ اردیبهشت سالروز اعتراضات دانشجویان دانشگاه تبریز به یک نظرسنجی انتشار یافته توسط صداو سیمای ایران در سال ۱۳۷۴ که روز جنبش دانشجویی آذربایجان نام گرفته است صورت می پذیرد.

پیش از این در سالهای اخیر صدها سایت و وبلاگ مرتبط با آذربایجان که در زمینه های سیاسی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی فعالیت داشته اند فیلتر گشته اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed