خبرگزاري فارس: دانشجويان آذربایجانی خواستار عذرخواهي خاتمي از مردم آذربايجان شدند

يکشنبه ٣ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۴ می ۲۰۰۹

خبرگزاري فارس: جمعي از دانشجويان آذربایجانی دانشگاه تهران در اعتراض به رفتار و گفتار خاتمي در باره آذربایجانیها، با برگزاري تجمع‌اعتراض‌آميز، خواستار عذرخواهي رسمي خاتمي و موضع‌گيري كروبي و موسوي در اين باره شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، جمعي از دانشجويان آذربایجانی دانشگاه تهران در واكنش به انتشار كليپي تصويري از لطيفه‌گويي محمد خاتمي در خصوص ترکهای آذربایجانی‌ تجمع اعتراض‌آميزي برگزار كردند.

اين دانشجويان كه تعداد آنها به بيش از ۱۵۰ نفر مي‌رسيد، پلاكاردهايي با مضامين "سياست توهين تا كي؟ "، "خاتمي خاتمي، خجالت،‌خجالت "، "آزادي، دموكراسي و حقوق برابر براي همه " و پلاكاردهايي ديگر با مضامين اعتراض شديد به خاتمي، در دست داشتند.

در ادامه اين تجمع، دانشجويي به عنوان نماينده دانشجويان تجمع كننده در سخناني اظهار داشت: ما سرباز آذربايجانيم.

وي افزود: بايد با خاتمي برخورد شود و ميرحسين موسوي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري دهم بايد اعلام موضع كند وآنها كه طرفدار موسوي و خاتمي هستند و ادعاي آزادي طلبي مي‌كنند اكنون چهره نژادپرستي خود را به نمايش گذاشتند.

اين فعال دانشجويي خاطرنشان كرد: ما آذربایجانیها با زبان مادري خود بر عليه اين اقدامات شعار سر مي‌دهيم تا ظلم امثال خاتمي نسبت به ما ريشه كن شود.

اين دانشجوي دانشگاه تهران افزود:‌خاتمي كه در پي گفتگوي تمدن‌ها مي‌رود، نبايد بر ضد آذربایجانیها چيزي بگويد تا ما هم عليه وي شعار ندهيم.

در ادامه اين تجمع عده‌اي از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه تهران كه از حاميان ميرحسين موسوي هستند، در مقابل تجمع‌كنندگان آذربایجانی ايستاده و شعارهايي در حمايت از مير‌حسين موسوي و خاتمي سر دادند كه پيش از وقوع درگيري، با دخالت دانشجوياني كه نظاره‌گر بودند غائله خاتمه يافت.

در پايان اين تجمع دانشجويان آذربایجانی با زبان ترکی در اعتراض به عملكرد خاتمي شعارهايي از جمله "هاراي هاراي من تركم " سر داده و بيانيه شديداللحني از سوي‌ دانشجويان آذربايجانی قرائت شد.

به گزارش فارس، در بخشي از بيانيه پاياني دانشجويان آذربایجانی تجمع‌كننده در دانشگاه تهران آمده است: سيد محمد خاتمي به جاي سخنراني‌ پيرامون گفتگوي تمدن‌ها، كرامت‌ انساني و صدها واژه‌‌ مقدس ديگر، از ملت آذربايجان به طور رسمي و از طريق شبكه هاي تلويزيوني عذر خواهي كند.

از مجلس و قوه قضائيه مي‌خواهيم تا طبق موازين حقوق بشري و انساني نسبت به تنظيم قوانين مقتضي براي برخورد با توهين كنندگان به اقوام و ملت‌ها اقدام كنند.

در كليپ مورد اعتراض دانشجويان در جمعي با حضور مجيد انصاري، اسحاق جهانگيري و برخي ديگر از بزرگان دوم خرداد، خاتمي لطيفه اي را در خصوص آذربایجانیها مطرح مي كند كه قطعاتي از اين فيلم روي اينترنت قرار داده شده است.

انتهاي پيام/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8803030820

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8803030513

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed