بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعتی شریف:«تا آخرین نفس از هویت ملی آذربایجان دفاع خواهیم کرد»

يکشنبه ٣ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۴ می ۲۰۰۹

ملت مظلوم آذربایجان

مقاومت دلیرانه فرزندان شما در دانشگاهها میرود تا حماسه ای دیگر در تاریخ پر الام و درد سرزمین مقدسمان اذربایجان بیافریند.از تبریز تا اورموٰاز زنجان تا قزوین و از همدان تا اردیبل دانشگاهها یکصدا فریاد هویت طلبی آذربایجانی است.

طی روزهای گذشته دربسیاری از دانشگاهها و شهر های اذربایجان بسیاری از فرزندان ملت مورد هجوم وحشیانه رژیم قرار گرفته اند.

نعره های دلیرانه علیرضا فرشی استاد دانشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه تهران در دفاع از شرف و ناموس ملی نمونه ای کوچک از بیداری ملت آذربایجان است.

در این میان عوامل اپورتونیست مرتجع اصولگرا در صددند از این وضعیت در جهت اهداف حزبی و انتخاباتی سوء استفاده کنند.

این در حالی است که خون پاک شهدای خرداد ۸۵ آذربایجان که به دست عوامل احمدی نژاد به شهادت رسیدند هنوز از کوچه پس کوچه های سرزمینمان پاک نشده است.

ما دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به اعتراضات مدنی و بدون خشونت ملت اذربایجان و تاکید بر ادامه اعتراضات تا عذرخواهی رسمی عامل این هتک حرمت اعلام میداریم:

تا آخرین نفس به دفاع از هویت زبان و منافع ملی ملتمان خواهیم پرداخت.

هیچ مصلحتی بالاتر از منافع ملی نیست.دفاع از منافع ملی نیز در هر زمان از اوجب واجبات است.

شعار محوری ما که برخواسته از مبانی حرکت ملی است امکان هر گونه سوء استفاده را از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب خواهد گرفت. راسیسم چپ و راست ندارد.

حمله ما به نماد دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در تجمعات مدنیمان نشان گویای نگاه استراتژیک حرکت ملی در نفی ایرانگرائی در هر دو چهره پلید آن است.

دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعتی شریف
۳ خرداد ۸۸

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed