اطلاعیه مطبوعاتی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ)

رئیس جمهور سابق ایران به آذربایجانیها اهانت می نماید

بدنبال اظهارات تحقير آميز محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران در مورد آذربايجانيها در ايران، تظاهراتي در اين هفته در سه شهر بر پا گرديده است.

در روز ۱۴ ماه مه، يک ويدئو در اينترنت انتشار يافت که در آن خاتمي در حاليکه در میان جمعي از سياست مداران اصلاح طلب نشسته بود آذربایجانیها را تحقیر نموده و به این گروه اتنيکي به مثابه جمعي از مردم کم هوش و نادان اشاره کرده بود. در ميان حضار مجلس که شناخته شده اند، روحانيون برجسته و همچنین نمايندگان مير حسين موسوي کانديد رياست جمهوري بوده اند که همگي يا به جوک هاي نژاد پرستانه ميخنديدند و يا در همراهي با گوينده مطالبي نيز اضافه ميکردند.

تا اين زمان در ميان آنهائي که در جريان تظاهرات تبريز بوسيله نيروي انتظامي دستگير شده اند هویت پانزده نفر به نام هاي حامد حسن زارع، بابک ميناقي، علیرضا فرشی، علي ايماني، پيمان ايماني، فردین مرادپور، مرتضی مرادپور، حکم مرادپور، بهزاد صادقیان، علی اسلامی، اصغر چمنی، بایرام خالق زاده، سجاد قاراباغلی، وحید آقاجانی، سحر فتحی و هاله فتحی معلوم شده اند. علاوه بر اين تظاهراتي نيز در تهران و اروميه انجام شده است. گروه هاي فعال گفته اند که آنان به تظاهرات خود تا زماني که خاتمي به خاطر اظهارات خود رسما عذرخواهي نمايد ادامه خواهند داد.

فاخته زماني دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني(آداپ) مستقر در ونکوور ميگويد “در حاليکه رئيس جمهور خاتمي گفتگو بين تمدن ها را تبليغ ميکند اما ابائي ندارد که همکاران اصلاح طلب خود را با جوک هاي نژآدپرستانه بر عليه آذربايجاني ها سرگرم کند."

آذربايجاني هاي ايران اتنيک ترک ميباشند که قريب ۳۰ درصد جمعيت ايران را تشکيل ميدهند. آنان مرتبا توسط اکثریت نسبی جامعه ایرانی مورد تبعيض قرار ميگيرند. کاريکاتوري که در روزنامه دولتي ايران در سال ۲۰۰۶ انتشار يافته بود آذربايجاني ها را به سوسک تشبيه نموده و روش هاي متعددي را براي ريشه کن کردن آنان پيشنهاد کرده بود.

عکس العمل اعتراضي در مخالفت با اظهارات خاتمي تاکنون به شدت تظاهرات بر عليه انتشار کاريکاتور نبوده است، اما اين توان را دارد که گسترش بيشتري يابد، مگر اينکه خاتمي رسما از آذربايجاني هاي ايران عذر خواهي نمايد.

گزارشات اوليه نشان ميدهد که ده ها نفر ازتظاهر کنندگان در تهران، تبريز و اروميه بازداشت شده اند که گمان ميرود برخي از آنها آزاد شده باشند. با اين حال هنوز معلوم نيست که آيا پانزده تظاهر کننده در تبريز آزاد شده باشند.

آداپ همچنان مساله را تحت نظر داشته و در خصوص هر اتفاق جديد گزارش خواهد داد.

شنبه ۹ خرداد ۱٣٨٨ - ٣۰ می ۲۰۰۹

متن انگلیسی - متن ترکی

اطلاعات تماس:
فاخته زماني-رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ایران – آداپ
Adapp.info@gmail.com
www.adapp.info

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed