بازرسی از منزل نقی احمدی آذر روزنامه نگار بازداشت شده آذربایجانی

جمعه ۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۲ می ۲۰۰۹

ساوالان سسی : بنا بر اخبار رسیده به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) ماموران وزارت اطلاعات ایران ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ وارد خانه نقی احمدی آذر روزنامه نگار و نویسنده بازداشت شده آذربایجانی در تبریز شده اند و اقدام به تفتیش منزل وی کرده اند.

نزدیکان خانواده احمدی آذر می گویند ماموران لباس شخصی هنگام ورود به منزل هیچ گونه حکم بازرسی ای با خود نداشته اند و پس از تفتیش یک ساعته منزل کتابها و دست نوشته ها و بعضی وسایل شخصی مربوط به این روزنامه نگار آذربایجانی را با خود برده اند.

به گفته همین منابع ساعتی چند پس از تفتیش منزل بازجویان اداره اطلاعات طی تماس تلفنی با همسر احمدی آذر٬از وی خواسته اند تا جهت ملاقات همسرش به ستاد خبری این اداره واقع در باغشمال تبریز مراجعه کند.

همسر احمدی آذر پس از مراجعه به اداره اطلاعات موفق به ملاقات با همسرش می شود. بازجویان در تمام مدت ملاقات به صورت دائمی بالای سر احمدی آذر بوده اند و مانع از سخن گفتن وی در خصوص اتهامات وارده و دلیل بازداشتش شده اند.همسر این روزنامه نگار آذربایجانی پس از ملاقات با او وضع روحی و جسمی وی را نگران کننده توصیف کرده است.

نقی احمدی آذر از اعضای هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده شمس تبریز و و نویسنده آذربایجانی است و تا کنون کتابهایی در حوزه زبان، ادبیات و تاریخ آذربایجان از جمله "ساخلاما ایزیمی دونیا"، "دیوان عاشق شمشیر"، "دیوان علی آقا واحد"، "هامیسی قوچاقلیقداندی"، "زبان ترکی و تاریخ آذربایجان"، "سلطان محمد و مکتب مینیاتور تبریز " و "وقایع مشروطیت" ترجمه وتالیف کرده است.

شایان ذکر است که احمدی آذر در ۱۵ فروردین ۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران در تبریز بازداشت شده و ۴۷ روز است که در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز بدون حق دسترسی به وکیل در بازداشت موقت به سر می برد.مراجعات مکرر خانواده احمدی آذر به مراجع قضایی جهت اطلاع از شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، علت بازداشت و اتهام وی تا کنون بی نتیجه مانده است و مسئولین قضایی ایران از اعلام این موارد امتناع می کنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed