موج سرکوب در دانشگاه علوم پزشکی زنجان؛ تعلیق موقت انجمن اسلامی و صدور ۱۰ حکم انضباطی

سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱٣٨٨ - ۱۹ می ۲۰۰۹

خبرنامه امیرکبیر: دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در پی حکمی از سوی مدیریت دانشگاه، در اسفندماه گذشته به مدت ۱ ماه به دانشگاه ممنوع الورود شد. در پی صدور این حکم، جمعی از دانشجویان این دانشگاه طی نامه ای که به امضای ۲۷۰ دانشجوی این دانشگاه رسید به حکم صادره اعتراض نمودند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در پی صدور این نامه، دبیر انجمن اسلامی این دانشگاه بار دیگر به کمیته انضباطی احضار شد و حکم ۶ ماه تعلیق و تبعید (تغییر محل تحصیل ) به وی ابلاغ شد. بدنبال این موضوع جمعی از دانشجویان با تجمع در دانشکده پزشکی به حکم جدید صادر شده اعتراض کردند.

در پی برگزاری این تجمع نیز، ۱۰ نفر از دانشجویان شرکت کننده در تجمع به کمیته انضباطی احضار شده و احکام سنگینی دریافت کردند که عبارت است از: ۷ نفر تذکر شفاهی، ۱نفر توبیخ کتبی، ۱ نفر ۶ ماه تعلیق معلق، ۱ نفر ۶ ماه تعلیق.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر در ادامه فشارهای گسترده مدیریت این دانشگاه علیه دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه نیز به حکم هیات نظارت دانشگاه، تا زمان صدور حکم قطعی، تعلیق موقت شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed