نماينده اردبیل خواستار عذرخواهي خاتمی شد

يکشنبه ٣ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۴ می ۲۰۰۹

ساوالان سسی: یکی از نمایندگان اردبیل در مجلس شورای اسلامی خواهان عذر خاتمی از آذربایجانیها شد.

سيدكاظم موسوي نماينده مردم اردبيل در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به جوک گویی خاتمی در رابط با آذربایجانیها گفت: كساني كه نسبت به بعضي از زبان‌ها به تمسخر و استهزا مي‌پردازند شأن خود را از دست مي‌دهند.اگرخاتمي اين كار را كرده است بايد از آذربایجانیها‌ عذرخواهي كند.

موسوي گفت: در جمهوري اسلامي ايران زبان ترك، بلوچ، عرب و كرد همه يكي هستند و كساني كه نسبت به بعضي از زبان‌ها به تمسخر و استهزا مي‌پردازند شأن خودشان را از دست مي‌دهند.

وي گفت: كساني كه در اين حوزه زبان‌هاي مختلف كشور را مورد تخريب قرار مي‌دهند سعي دارند در بين انسان‌ها و زبان‌هاي مختلف جامعه تفرقه ايجاد كنند و اعتقاد بنده بر اين است كه اين افراد بايد از مخاطبان به هر زباني كه باشد پوزش بخواهند.

وي گفت: در زمان رياست جمهوري خاتمي خيلي از آذربایجانیها به ايشان رأي دادند و اگر خاتمي اين كار را كرده بايد از اين قشر عظيم كشور پوزش بخواهد و عذرخواهي كند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed