تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان آذربایجانی در دانشگاههای مختلف

شنبه ۲ خرداد ۱٣٨٨ - ۲٣ می ۲۰۰۹

ساوالان سسی: همزمان با انتشار ویدئو جوک گویی محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران در رابط با ترکهای آذربایجان و سومین سالگرد اعتراضات خرداد ۸۵ آذربایجان، در دانشگاههای مختلف تجمعات اعتراض آمیزی از طرف دانشجویان آذربایجانی در جریان است.

در همین خصوص روز گذشته دوم خرداد ۸۸ دو تحصن دانشجویی در دانشگاههای تربیت معلم کرج و شهید رجایی تهران برگزار شد.

از سوی دیگر براساس اطلاعیه های صادر شده از سوی فعالین دانشجویی آذربایجانی فردا سوم خرداد تجمعات اعتراض آمیزی در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد ارومیه و دانشگاه سراسری زنجان برگزار خواهد شود.

همچنین اخبار رسیده حاکیست فعالین دانشجویی آذربایجانی در دانشگاههای سراسری و آزاد تبریز تهدید شده اند که درصورت سازماندهی و شرکت در هرگونه اقدام اعتراضی همزمان با حضور میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در این شهر با آنها برخود و بازداشت خواهند شد..

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed