تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

جمعه ۱ خرداد ۱٣٨٨ - ۲۲ می ۲۰۰۹

به گزارش اویرنجی نیوز شب روز گذشته دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در اعتراض به سخنان خاتمی و گرامیداشت سومین سالگرد اعتراضات خرداد ۸۵ آذربایجان تحصن کردند.
 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed