گزارشی از تجمع مردم اورمیه در اعتراض به خاتمی رئیس جمهور سابق ایران

شنبه ۲ خرداد ۱٣٨٨ - ۲٣ می ۲۰۰۹

اورمونیوز: بنا به گزارشهای وارد شده به گروه خبری اورمونیوز تجمع مردم اورمیه در اعتراض بر علیه حجت الاسلام خاتمی که اخیرا ویدئویی از او در حال جوک گفتن به آذربایجانیها منتشر شده است٬ به شدت مورد حمله نیروهای ضد شورش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. امروز در اورمیه خطوط اینترنتی برای چند ساعت قطع شده و در سیستم تلفن موبایل اختلالاتی ایجاد شده بود. گروه خبری اورمونیوز در حال تحقیق برای به دست آوردن اسامی دقیق دستگیر و زخمی شدگان است. تا انتشار اخبار تکمیلی٬ گزارش یکی از خبرنگاران اورمونیوز که در تجمع امروز حضور داشته است٬ تقدیم می شود:

ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر: جو سنگین امنیتی بر خیابان امام و خیابان عطایی حاکم است و موتورسواران یگان ویژه٬ و عده ای از مأموران در گروههای شش نفره اطراف میدان مرکزی اورمیه٬ خیابان عطایی و مسیر های منتهی به ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در حال گشت زنی هستند. درب ستاد بسته است.

ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر: نیروی های امنیتی با اتومبیلهای ون که متعلق به یگان ویژه است ورودی خیابان امام را مسدود کرده و تنها به تاکسی ها و اتوبوس های شرکت واحد اجازه عبور می دهند.

ساعت ۵:۴۵ بعد از ظهر: دربهای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی باز شده است و جمعی از فعالین حرکت ملی که در جلوی ستاد بودند به داخل ستاد وارد می شوند. کم کم بر جمعیت حاضر افزوده می شود.

ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر: هم اکنون تعداد حضار به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است که اکثر آنها را دانشجویان تشکیل می دهند و جمعیتی از شهروندان اورمیه ای نیز در دسته های ۴ و ۵ نفری در حال قدم زدن در حوالی ستاد هستند. بر تعداد حاضرین افزوده می شود و تعدادی از زنان فعال حرکت ملی و دانشجویان در محل جمع شده اند.

جمعیت بزرگی در مقابل ستاد حضور دارد. باسوت ممتد و کف زدن بعضی از حضار جو تغییر می کند و جمعیت حاضر با شعار «یاشاسین آذربایجان» و کف زدن تجمع را وارد مرحله ی تازه ای می کند. شعار یاشاسین آذربایجان ادامه می یابد و از بر تعداد جمعیت شعار دهنده افزوده می شود. بعضی از افراد ستاد میر حسین موسوی در حال فیلم برداری با موبایل خود هستند . حدود ۵ دقیقه از سر دادن شعارهای ملی گذشته است. یکی از دختران ستاد میرحسین موسوی با موبایل از شعار دهندگان فیلم برداری می کند و در این لحظه یک دختر دانشجی معترض٬ گوشی را از دست او گرفته و بر زمین می کوبد. جمعیت با دادن شعار از دانشجوی معترض حمایت می نمایند.

جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر با هدایت دانشجویان به سمت خیابان اصلی عطایی در حال حرکت هستند. آنها شعارهایی نظیر «خاتمی خجالت خجالت»٬ «خاتمی ننگ اولسون ننگ اولسون» و «هارای هارای من تورکم» به اول خیابان عطایی رسیده اند. مأمورین از ورود جمعیت به خیابان عطایی که شلوغ شده است٬ جلوگیری می کنند. مردم در مقابل ستاد به شعار دادن ادامه می دهند.

ساعت ۶:۴۵ بعد از ظهر: «آذربایجان اویاقدی وارلیقینا دایاقدی» شعاری است که مدام تکرار می شود. جمعیت حاضر تا حدود هزار نفر بیشتر شده است. عکس خاتمی را که بر روی شیشه های ستاد است پاره می کنند. کرکره ستاد پایین کشیده می شود. با افزایش جمعیت خیایان مدنی بند آمده است و عده ای از اطراف با دوربین از جمعیت شعار دهنده فیلمبرداری می کنند. هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود. خیابان مدنی به طور کامل بند آمده است و مأموران نیروی انتظامی با دخالت مردم را به پیاده رو راهنمایی می کنند. مسئولین ستاد نیز از بالای ساختمان نظاره گر مردم معترض هستند.

ساعت ۷:۰۰ بعد از ظهر: جمعیت دوباره سعی می کند به طرف خیابان عطایی حرکت کند ولی ماموران نیروی انتظامی این بار با باتوم مانع می شوند. چند تن از فعال که مراقب هستند تشنج ایجاد نشود٬ دوباره مردم را به طرف ستاد هدایت می کنند. دختران ستاد میرحسین با دانشجوهای دختر معترض درگیر می شوند و نیروی انتظامی دخالت می کند. جمعیت برای خنثی کردن قصد اعضای ستاد برای ایجاد درگیری به دادن شعارهای مدنی مانند «منیم دیلیم اؤلن دئییل - باشقا دیله دؤنن دئییل» ادامه می دهند.

ساعت ۷:۱۵ بعد از ظهر: با افزایش جمعیت نیروهای یگان ویژه و موتورسوران به طور ناگهانی به سوی مردم هجوم آورده و با وحشیت تمام آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. شعار «بیز اؤلمه یه حاضیریق - بابکین سربازییق از میان جمعیت شنیده می شود. دو نفر از جوانان اورمیه ای توسط مأمورین دستگیر شده و به داخل اتوموبیل ون انتقال می یابند. دونفر از موتورسواران یک جوان حدودا ۲۰ ساله را میان موتور خود گرفتار کرده اند و به دنبال خود می کشانند٬ طوری که کمر او روی زمین کشیده می شود. مردم را متفرق کرده اند ولی نیروهای یگان ویژه در داخل کوچه ها در تعقیب آنها هستند. نیروهای موتور سوار نیز در اطراف ستاد٬ خیابان مدنی و خیابان عطایی با مانورهای خود به ایجاد جو رعب و وحشت اقدام می کنند. تعداد دستگیر و زخمی شدگان مشخص نیست ...
گزارشات تکمیلی به همراه فیلم و عکس از طرف گروه خبری اورمونیوز منتشر خواهد شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed