گزارش بخش انگلیسی رادیو اروپای آزاد از تظاهرات اعتراض آمیز در تبریز

شنبه ۲ خرداد ۱٣٨٨ - ۲٣ می ۲۰۰۹

ساوالان سسی: بخش انگلیسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش داد که چهار نفر در تبریز در شمال غرب ایران پس از بر هم زدن راهپیمایی ترتیب داده شده از سوی دولت با دادن شعارهایی جهت مطالبه حقوق زبانی آذربایجانیها و انتقاد از یک ویدئوی اینترنتی که در آن محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران ترکها ها را تحقیر کرده بود، دستگیر شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed