بازداشت چند تن از هواداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی در تبریز

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱٣٨٨ - ۱۵ ژوئن ۲۰۰۹

یولداش: از تبریز گزارش می رسد در پی تجمع جمعی از فعالان سیاسی این شهر جهت اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري، و در اعلام حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نزدیک به ۲۰ تن از فعالان سیاسی استان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار "یولداش" از جمله دستگير شدگان بشرح ذيل مي باشد: دکتر شربيانلو، دکتر فرزدي، دکتر غفارزاده، دکتر سلطاني آذر، دکتر پناهي، دکتر سيف لو، لعيا فرزدي، مهندس جابري، مهندس داديزاده، مهندس مهدي يار بهرامي، منصور غفاري، حجت ا... اميري، امير حسين جهاني، رحيم ياوري، روح ا... رحيم پور، عباس پور اظهري، آقاي يعقوب زاده، مهدي خدادادي، خانم ثابتي، خانم شاملو و...

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed