بیانیه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه اصفهان:«خاتمی باید رسما عذرخواهی کند»

آقای خاتمی اکنون شما پشت صحنه فیلم هشت سال ریاست جمهوری خود را که با جذابترین و دل انگیزترین سخنان ، در وصف تمدن ها ، کرامات بشری، احترام متقابل انسان ها ... عجین شده بود با تحقیر و توهین به یک ملت رونمایی کردید.آیا این بود فلسفه وجودی سخنان و سیاست های شما؟ امروز ملت آذربایجان به ماهیت شما ، خاتمی ها و احمدیژادها پی برده است و دیگر نمی خواهد آزموده ها را بیازماید، امروز دیگر اصلاح طلب و اصولگرا برای ملت آذربایجان بی معنی شده است. مگر نه این است که آقای احمدی نژاد در سخنان خود در اجلاس ضد نژاد پرستانه ،به اسرائیل حمله میکند و آن را یک دولت نژاد پرستانه میخواند درحالی که خود در ایران مرتکب فجیع ترین جنایات فرهنگی از نوع توهین و تحقیر از طریق رسانه های جمعی ، تبعض نژادی در توزیع امکانات ملی و رفاهی... می شود؟آیا جر این است که عدالت احمدیژاد نیز فلسفه ای جز فلسفه گفتگوی تمدهای خاتمی ندارد که امروز برای ما روشن شد؟؟؟

ما دانشجویان تورک دانشگاه اصفهان خواستار عذرخواهی رسمی آقای خاتمی از طریق یکی از رسانه های ملی شده و همچنین از مقامات رسمی کشور خواهان پاسخگویی به ملت تورک آذربایجان هستیم. لذا هرگونه انتخاباتی را که به عنوان نمادی جهت توجیه و مشروطیت ظاهری به هر طیف از احزاب اصولگرا و اصلاح طلب باشد تحریم میکنم.

دانشجویان تورک دانشگاه اصفهان

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed