سخنرانی میرحسین موسوی در اردبیل تحت تدابیر شدید امنیتی

چهارشنبه ۱٣ خرداد ۱٣٨٨ - ٣ ژوئن ۲۰۰۹

ساوالان سسی :
جلسه سخنرانی میرحسین موسوی در اردبیل روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۸۸ ٬ علیرغم جو حکومت نظامی در این شهر به صحنه طرح مطالبات ملی آذربایجانیها و اعتراض به توهین صورت گرفته از سوی محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران بدل شد.

اخبار رسیده از اردبیل حاکیست در جریان سخنرانی میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری ایران عده زیادی از فعالین مدنی آذربایجانی و مردم اردبیل با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای"هارای هارای من تورکم"٬ "آنادیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه"،"آذربایجان اویاقدی کیملیکینه دایاقدی"، "آنادیلیم شرفیم" و "تورک دیلینده مدرسه" و سر دادن شعارضمن طرح مطالبات ملی آذربایجانیها٬ اعتراض خود به توهین محمد خاتمی و اصلاح طلبان به ترکها را اعلام کردند. نکته جالب در جریان برگزاری این مراسم سخنرانی این کاندیدای ریاست جمهوری تنها به زبان ترکی آذربایجانی بود و میرحسین موسوی و مسئولین ستاد وی در زیر فشار وارده از سوی مردم و فعالین ملی آذربایجان مجبورا تمامی سخنرانی و شعارها را به زبان ترکی بیان نمودند به گونه ای که تمامی شعارهای مطرح شده چه از سوی حامیان موسوی و چه از سوی مردم و فعالین آذربایجانی همگی به زبان ترکی بود و تنها در محتوای این شعارها تفاوتهایی وجود داشت.

علاوه از این به گفته یکی از شاهدان عینی مامورین امنیتی در ابتدای جلسه با حمله به فعالین آذربایجانی و پاره کردن پلاکاردهای آنان عده ای را نیز دستگیر نمودند اما بدنبال افزایش تعداد این فعالین٬ مامورین تنها سعی در کنترل اعتراضات این فعالین و طرح مطالبات ملی آذربایجانیها از سوی آنها در طول مراسم سخنرانی را داشته اند.تا کنون از هویت بازداشت شدگان در این مراسم اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است در آستانه سفر میرحسین موسوی به اردبیل شهر اردبیل چهره ای شبه نظامی داشت به گونه ای که گارد ضد شورش در مقابل اماکن دولتی و بانکها مستقر شده بود و مغازه عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی به شدت تحت کنترل بود و میرحسین موسوی تحت تدابیر شدید امنیتی وارد اردبیل شد.
 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed