رادیوی اروپای آزاد : تبریز غرق در حیرت

شنبه ۲٣ خرداد ۱٣٨٨ - ۱٣ ژوئن ۲۰۰۹

رادیو آزادلیق (رادیوی اروپای آزاد بخش ترکی آذربایجانی) طی گزارشی از واکنش آذربایجانیها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای تبریز، تهران و اورمیه با چند تن از فعالان حرکت ملی آذربایجان مصاحبه کرده است.

چنگیز بخت آور از تبریز: تبریز غرق حیرت شده است، رأی آذربایجانی بخش عظیمی از رأی کشور است و اکثریت آذربایجان نیز به میر حسین موسوی که آذربایجانی است رأی داده اند. حق آذربایجانیها را خورده اند.

یاسر ظفری از تهران: ظفری عقیده دارد که به علت دور شدن موسوی از اصالت آذربایجانی خود باعث شده است که آذربایجان اعتراضها را جدی نگیرند.

اسماعیل جوادی روزنامه نگار از ارومیه: پلیس معترضین اورمیه ای را پراکنده کرد. در اورمیه شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر علیه احمدی نژاد سر داده شد. اسماعیل جوادی گفته است که تبعیضهای زبانی و فرهنگی بر علیه آذربایجان در دوره احمدی نژاد بسیار شدیدتر شده بود.

http://www.azadliq.org/content/article/1753597.html

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed