بیانیه آذربایجانی های مقیم آنکارا در رابطه با حوادث اخیر ایران

چهارشنبه ۱۰ تير ۱٣٨٨ - ۱ ژوئيه ۲۰۰۹

آذربایجان در تمامی جریانات آزادیخواهی و دموکراتیک در ایران، همواره موضع و موقعیت خود را به وضوح مشخص نموده، نقش خود را ایفا کرده و حتی رهبری چنین جریاناتی را بر عهده گرفته است.

حرکت دموکراتیک و آزادیخواهانه ای که در روزهای اخیر در تهران و برخی از شهرهای بزرگ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده، نه تنها اولین حرکت بشمار نمی رود، بلکه جدیدترین مرحله از روند اعتراض آمیزی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷، علیه فشارهای آنتی دموکراتیک همواره ادامه داشته است. چنانکه، جنبش های ملی، مدنی، دموکراتیک و آزادیخواهانه آذربایجان که از سال ۱۳۷۴ وارد مرحله تازه ای گردیده و ابعاد جدیدتری بخود گرفته است، خواه در اثنای انتخابات، قورولتای های قلعه بابک، مراسم های یادبود، سمپوزیوم ها، کنفرانسها و خواه در حرکت هویت طلبانه و اعتراض آمیز قیام خرداد ۱۳۸۵ موسوم به بحران کاریکاتور که میلیون ها انسان را برای دفاع از حقوق خود به میدانها کشید، خود را بخوبی نشان داده است.

امروزه سکوت نسبی و معنی دار آذربایجان در قبال اعتراضات دموکراتیک در تهران، از جمله مسائل مهمی است که باید به علل و عوامل آن اندیشید. زیرا در بحران کاریکاتور، مطالبات به حق و اساسی آذربایجان از سوی محافل مخالف مرکزگرا نادیده گرفته شد و مورد حمایت قرار نگرفت.

با اینحال و علیرغم تمامی تبعیض ها و بیگانه پنداری ها، امروز نیز ما به عنوان امضا کنندگان این بیانیه؛

نمی توانیم در برابر اعمال خشونت آمیز و استفاده بی رویه از قوه قهریه علیه اعتراضات دموکراتیک، مدنی و آزادیخواهانه ای که در تهران و برخی شهرها جریان دارد، سکوت نماییم. به همین دلیل ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق از قتل های تعمدی خیابانی، بازداشت ها، شکنجه ها، اخراج ها، تبعیدها و... که از روزها پیش با روشهای ضد بشری و غیر دموکراتیک اعمال می گردد را به شدت محکوم می کنیم و خواستار تحقق موارد ذیل می باشیم:

۱- تحقق مفاد منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل که بر اساس مقررات حقوق بین المللی، ایران نیز آن را پذیرفته است.

۲- تحقق اصول مربوط به حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی به آن اشاره شده و عدم ممانعت از توسعه روند دموکراتیک و آزادی خواهی معاصر با استفاده از روش ها و استنادهای قهقرایی،

۳- خصوصاً، اعاده هر چه سریعتر حقوق و آزادی های مربوط به هویت فرهنگی جمعی و در همین راستا توقف فوری سیاستهای نژادپرستانه، فاشیستی و شوونیستی علیه ترکها به عنوان اکثریت نسبی جمعیت ایران و دیگر اقلیت های قومی، پایان دادن به دستگیری های غیر قانونی ترکهای آذربایجان به اتهام زنده نگه داشتن فرهنگ خود و به عنوان افراد مظنونی که هیچ حکمی در مورد آنها صادر نشده، آزادی سریع دستگیر شدگان و افراد تحت شکنجه و تبعیدی، عدم ممانعت از حق رقابت عادلانه و عدم صدور احکام سیاسی در مورد کسانی که با دفاع از مطالبات به حق ترکهای آذربایجان و با استفاده از حقوق قانونی، نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر اعلام می کنند.

امضا کنندگان

آرتوم دینچ (حسین احمدیان) (جامعه شناس)
ائلدار آقابالایی وحید (دانشجوی دکترای حقوق)
ابراهیم حقیقی (دانشجوی فوق لیسانس کشاورزی)
افسر عباسی (دانشجوی فوق لیسانس بیوتکنولوژی)
اوغوز تورکسوی (مهندس صنایع)
بابک دانشور (عضو هیئت علمی، دانشجوی دکتر)
بهروز علیزاده (دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی)
پروانه ابراهیمی (روانشناس)
جاوید تبریزلی (موزیسین)
حسین حق پرست قراملکی (دکتر اقتصاد)
حوریه قلی پور (مترجم و خبرنگار)
داوود توران (جامعه شناس)
رضا لک زاده (کارشناس ارشد داروسازی)
سیامک بابانژاد (دانشجوی سینما و تلویزیون)
سینا حسین علیزاده (دندانپزشک)
غلامرضا پورباقر (کارشناس ارشد علوم سیاسی)
فتحعلی قدمی (دانشجوی دندانپزشکی)
فرزاد صمدلی (کارشناس ارشد علوم سیاسی و روزنامه نگار)
فریبا عبدی گلزار (کارشناس ارشد روانشناسی)
مجید جوادی (مهندس الکتریک)
محمدرضا هیئت (کارشناس ارشد تورکولوژی، دانشجوی دکترا)
میر یوسف موسوی (کارشناس ارشد مهندسی صنایع)
نادر غضنفری (دانشجوی دکترای فیزیک)
ناصر خاضع شاهگلی (دانشجوی کارشناسی ارشد تورکولوژی)
وحید ملک زاده (دانشجوی پزشکی)

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed