گزارش رادیو آزادی در خصوص وضعیت سه فعال بازداشتی آذربایجانی در زنجان

اولکر آکیف قیزی - رادیو آزادلیق - بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد

از سه فعال سیاسی زنجانی که بازداشت شده اند پس از گذشت دو روز هنوز خبری در دست نیست. آنان قصد داشتند تا برای آزادی سعید متین پور فعال حقوق بشر که از ۱۶ ژوئن در زندان است مراسم دعایی برگزار کنند که اداره اطلاعات زنجان پیش از بر گزاری مراسم آنها را بازداشت کرده است.

یاشار حکاک پورمسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) در گفتگو با رادیو آزادی در این خصوص می گوید خانواده های بازداشت شدگان در طی دو روز اخیر نتوانسته اند هیچ خبری از وضعیت آنها کسب کنند.

یاشار حکاک پور می گوید فعالین سیاسی زنجانی قصد شرکت در مراسم دعای کمیل در منزل پدر خانم سعید متین پور را داشتند و قرار بود پیش از آن به دیدار پدر و مادر متین پور بروند اما مامورین اداره اطلاعات مانع از این امر شده اند : «به پدر و مادر سعید متین پور گفته اند که اگر کسی از این فعالین را به منزل خود راه دهید پسرتان را که در زندان اوین است مورد آزار و اذیت قرار خواهیم داد».

به گفته یاشار حکاک پور شرکت کنندگان در مراسم به هنگام مراجعه به خانه پدری متین پور نیروهای امنیتی را دیده اند که در مقابل درب منزل ایستاده بودند.نیروهای امنیتی همچنین دور محل برگزاری مراسم را نیز محاصره کرده بودند.

« آن روز اجازه رفت و آمد در کوچه را به هیچ کس نمی دادند و پیش از آغاز مراسم به فعالین ملی و کسانی که قصد شرکت کنندگان در مراسم زنگ زده و گفته اند که در صورت حضور در مراسم شما را بازداشت خواهیم کرد».

حکاک پور تاکید می کند بر اساس قوانین ایران تشکیل چنین مراسم دعایی ممنوع نیست : «در ایران در عرض یک هفته صدها مراسم دعای اینچنینی برگزار می شود و ممنوعیت برگزاری مراسم دعا صرفا برای مراسم مرتبط با سعید متین پور قانونی نیست».

لینک مسقیم گزارش به نقل از رادیو آزادی

ترجمه ساوالان سسی

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed